S'està cercant, espereu....

Parc Urbà Forestal - València

Parc Urbà Forestal

Pla de situació del

Parc Urbà Forestal

Descripció de punts d'interés didàctic

El , situat sobre els trams IV-V del Jardí del Túria, reunix una àmplia representació d'alguns dels arbres i arbustos més freqüents a la Comunitat Valenciana, permetent al visitant passejar entre espècies pròpies de la vegetació forestal, riberenca i agrícola de les terres valencianes, encara que és la vegetació forestal la que ocupa la major superfície d'este parc. El seu disseny no respon per tant al traçat d'un jardí convencional, sinó més prompte al d'un xicotet bosc urbà.

A fi de poder aprofitar el seu potencial didàctic, es proposa un recorregut per alguns dels punts més significatius del jardí, de manera que la seua visita permeta realitzar un xicotet itinerari didàctic per alguns dels arbres i arbustos més representatius de la flora valenciana, contemplant espècies de diferents ecosistemes, que van des dels pinars de l'alta muntanya mediterrània fins als cultius agrícoles de les terres baixes, encara que al ser la vegetació forestal la predominant en el parc, és la que es troba millor representada.

Per a cada u dels punts o parades proposades es detalla el tipus de vegetació predominant (agrícola, forestal o riberenca) i la relació dels arbres i arbustos que es troben presentes en les voltants, però incloent solo les espècies associades a l'ecosistema en què habitualment es localitza el dit tipus de vegetació.

Punt 1
VEGETACIÓ AGRÍCOLA
Olivera (Olea europaea), garrofera (Ceratonia siliqua), granat (Púnica granatum), llorer (Laurus nobilis), almez (Celtis australis)

Punt 2
VEGETACIÓ FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), roure pubescent (Quercus pubescens), teix (Taxus baccata), arboç (Arbutus unedo), pi carrasco (Pinus halepensis), pi pinyoner (Pinus pinea)

Punt 3
VEGETACIÓ FORESTAL
Ginebre de la miera (Juniperus oxycedrus), teix (Taxus baccata), savina albar (Juniperus thurifera), araar (Tetraclinis articulata), ciprer (Cupressus sempervirens), quejigo (Quercus faginea), pi pinyoner (Pinus pinea), margalló (Chamaerops humilis)

Punt 4
VEGETACIÓ RIBERENCA
Àlber (Populus alba), sarja negra (Salix atrocinerea), salze blanc (Salix alba), taray (Tamarix gallica), baladre (Nerium oleander)

Punt 5
VEGETACIÓ FORESTAL

Pi roig (Pinus pinaster), carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), durillo (Viburnum tin-vos), margalló (Chamaerops humilis), cornicabra (Pistacia terebinthus), aladierno (Rhamnus alaternus), matagallos (Phlomis purpúria)

Punt 6
VEGETACIÓ AGRÍCOLA
Garrofera (Ceratonia siliqua), morera blanca (Mor-vos alba), palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Punt 7
VEGETACIÓ FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), quejigo (Quercus faginea), roure pubescent (Quercus pubescens), pi roig (Pinus pinaster), pi carrasco (Pinus halepensis), ginebre de la miera (Juniperus oxycedrus), margalló (Chamaerops humilis), romer (Rosmarinus officinalis)

Punt 8
VEGETACIÓ FORESTAL
Pi negral (Pinus nigra), savina albar (Juniperus thurifera), ginebre comú (Juniperus communis), teix (Taxus baccata)

Punt 9
VEGETACIÓ FORESTAL
Pi albar (Pinus sylvestris), savina albar (Juniperus thurifera), ginebre comú (Juniperus communis), teix (Taxus baccata), grèvol (Ilex aquifolium), arç albar (Crataegus monogyna).