S'està cercant, espereu....

Preguntes freqüents - València

PREGUNTES FREQÜENTS

En este apartat s'inclouen les respostes a les preguntes que amb major freqüència es reben a través del telèfon del Centre de Gestió de Trànsit. Incloem a continuació les més importants:

1) Quines imatges es graven en el Centre de Gestió?

De totes les imatges del CCTV que arriben al Centre de Gestió de Trànsit només es graven de mode permanent aquells accidents que són observats pels llocs d'operació existents en el Centre de Gestió i que incidixen en l'estat del trànsit de la ciutat.

2) Quin procediment ha de seguir-se per a conéixer si hi ha gravació d'un determinat incident i com sol·licitar-ho?

Per a conéixer si hi ha imatges d'un determinat incident ocorregut en via publica, ha de presentar-se una sol·licitud a l'Ajuntament de València a través de qualsevol dels Registres municipals. En el cas que existisca gravació, esta s'entregarà únicament baix petició judicial.

3) Quin procediment s'ha de seguir per a demanar un permís d'ocupació de via pública?

Veure Tràmits i Gestions / Tràmits municipals / Via pública

4) Consulta d'intensitats del trànsit: on es poden consultar i com ha de fer-se la dita sol·licitud?

En l'apartat de la web de trànsit amb el titule “Mapes del Trànsit”, seleccionant la Capa "Intensitat" es poden consultar les intensitats horàries en temps real de la xarxa viària principal, amb una actualització cada quinze minuts. En l'apartat "altres descàrregues" es poden descarregar en format PDF, les intensitats mitjanes de l'últim mes de la xarxa viària principal. En cas de necessitar un altre tipus d'informació pot sol·licitar-se a l'Ajuntament de València a través de la següent adreça de correu electrònic: aforo@valencia.es

5) Quin procediment s'ha de seguir per a demanar un permís de circulació per a transports especials?

Veure Tràmits i Gestions / Tràmits municipals / Transports. Circulació

6) Com puc assabentar-me d'esdeveniments previstos que puguen afectar el trànsit?

Consultant en La ciutat / Agenda de la ciutat i utilitzant els filtres per dia i per secció.

7) Què podria fer si detecte una avaria de semàfors en el carrer?

- Posar-se en contacte amb la Policia Local.
- Avisar al Centre de Gestió de Trànsit telefonant al telèfon 96 352 54 78 i sol·licitant l'extensió 3028

8) I si detecte un accident greu que afecta la circulació?

Posar-se en contacte amb el telèfon d'emergències 112

9) Com funcionen els encreuaments amb polsador per a vianants?

Hi ha dos tipus d'encreuaments amb polsadors de vianants:

a.- Els que donen pas al vianant pocs segons després que s'accione el polsador, després de respectar un temps mínim de verd per als vehicles.

b.- Aquells en què una vegada accionat el polsador, no es dóna pas al vianant fins que es complisca un temps preestablit de verd per als vehicles, amb l'objectiu de no trencar el sincronisme de la via. Per tant en este últim tipus el vianant haurà d'esperar un temps perquè el semàfor se li pose en verd.

Quan en un pas de vianants hi ha polsadors este no canviarà a verd per als vianants a menys que se sol·licite la demanda per mitjà d'una pulsació. Sabrem que hem activat la demanda quan s'encenga en el polsador el rètol “Espere verd”.

Alguns passos de vianants compten amb detectors d'infrarojos. Este element complementa als polsadors de la manera següent: si el detector d'infrarojos detecta la presència de vianants esperant a passar, s'activarà la demanda de forma immediata i no serà necessari polsar.

10)  Els semàfors de la ciutat funcionen sempre amb els mateixos temps ?

Els semàfors de la ciutat no funcionen sempre amb els mateixos temps ja que València disposa d'un sistema centralitzat de control de trànsit que permet regular en temps real els semàfors per a adequar-los a les condicions del trànsit. Per mitjà del dit sistema és possible modificar el temps de verd de cada accés, el cicle semafòric i la sincronització entre diferents encreuaments per a evitar que es generen cues en unes vies mentres sobra temps en altres, aconseguint amb això reduir la demora i augmentar la velocitat de circulació.

11)  Com puc conéixer l'estat del trànsit de la xarxa de carreteres?

Des d'el Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València només es gestiona el trànsit de la ciutat de València. La gestió del trànsit en les carreteres pertany a la Direcció General de Trànsit, per la qual cosa per a conéixer l'estat del trànsit d'estes podrem fer-ho des de la pàgina web de la DGT o des del telèfon 900 123 505