Inici - València

 

MOBILITAT

Trànsit

 

Informació addicional

 

                  Ordenança de Mobilitat      La plaça és teua      Nova Xarxa EMT      Programa Operatiu FEDER       Anell Ciclista      Ciutat Vella      Enllaç a la Guia de Mobilitat Sostenible      Zones d'estacionament d'autobusos turístics de visita a València     Compartir cotxe!      Circulant amb bicicleta      Empresa Municipal de Transports      Valenbisi      Zona Taronja Residents      Seguix-nos       Seguix-nos en Facebook      Pla de Mobilitat      App ciudad      Bicicletes

Incidències

25-02-2021 SERVICI INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupat carril esquerre de Plaça de Tetuán sentit Porta de la Mar.

08-02-2021 Obres amb ocupació intermitent del carril EMT-Taxi en Pascual i Genís.

11-01-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: Tallada al 100% Carrera del Riu al seu pas per Pinedo, des de la primera rotonda si es ve des del sud (rotonda de l'Apol·lo) fins a Travessera de Pinedo a la Mar. Es desvia el trànsit rodat per la CV-500 i, dins de Pinedo, per la Travessera de Pinedo a la Mar.

11-01-2021 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: Tallada l'avinguda de Peris i Valero des de Jacinto Benavente direcció Ausiàs March. Les obres aniran avançant per trams (el primer tram des de Jacinto Benavente fins al carrer de Lluís Santàngel), el que obliga a desviar el trànsit per itineraris alternatius com l'eix Mestre Racional-Centelles i tallar les vies transversals quan siga necessari. Es garanteix l'accés a veïns i veïnes.

01-12-2020 Tancada l'eixida de Carrera de Malilla cap a la V30 des de Fernando Abril Martorell.

09-11-2020 SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA: ocupació vorera junt a l'antic llit del riu Túria + carril esquerre en Ciutadella (s'ocupen 2 carrils en alguns moments del dia) i ocupació vorera, carril bici i 2 carrils en Plaça de Tetuan (abans d'arribar al Pont del Real).

Previsions

Reordenació de la mobilitat en Ciutat Vella

El Carme

La Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València ha establert noves ‘zones residencials' amb ús preferent de residents i logística acabant amb el trànsit oportunista. Amb esta intervenció es dignifica i reforça el caràcter residencial del districte de Ciutat Vella. L'operació comprèn els barris del Carme, El Pilar i El Mercat, concretament l'àrea entre Blanqueria, pel nord; Guillem de Castro, per l'oest; el carrer de Guillem Sorolla, pel sud, i l'entorn dels carrers de Serrans, Calatrava, Puríssima, Estamenyeria Vella i Ercilla per l'est.

Seguint la dinàmica de l'actuació de Serrans, l'operació consistix en l'establiment de nous itineraris d'entrada i eixida a les diferents zones de Ciutat Vella. Estos canalitzaran el trànsit d'entrada des de la Ronda Interior cap als domicilis, estacionaments, comerços i espais reservats de càrrega i descàrrega i dirigiran la seua eixida cap a un punt pròxim de la mateixa ronda, evitant així el trànsit oportunista i innecessari.

LES SET CLAUS DE L'ACTUACIÓ

1. Zona residencial (20 Km/h i prioritat per a vianants).
L'objectiu de l'actuació és consolidar els barris del Carme, El Pilar i El Mercat, de Ciutat Vella, com a zona residencial. Açò implica que es tracta d'una zona especialment condicionada i destinada en primer lloc als vianants i en la qual s'apliquen normes especials de circulació com ara: velocitat màxima de 20 km/h, concessió de la prioritat als vianants per part dels qui conduïxen i estacionament permés únicament en llocs indicats amb senyals o marques.

2. Cinc portes d'accés lliure amb les seues corresponents eixides.
Esta actuació no restringix l'accés lliure del trànsit, però, en acabar amb els itineraris oportunistes, fa inútil el trànsit que no tinga com a destinació un punt dins de l'itinerari interior de cada bucle. Així, depenent de quina siga la nostra destinació, entrarem per una o una altra porta.

3. Quart canvia de sentit.
Per a generar estos itineraris interiors mínims, algunes vies canvien el sentit de la circulació. El canvi més destacat és el del carrer de Quart –en el tram entre el carrer de la Mare de Déu de la Misericòrdia i la plaça del Tossal. També modifiquen el seu sentit:


· Carrer de Ripalda - tram entre els carrers de la Beneficiència i dels Soguers;
· Carrer de Pinzón - tram entre els carrers de Quart i d'Alejandra Soler (abans carrer del Doctor Beltrán Bigorra);
· Carrer de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
· Carrer de Sant Miquel –entre la Plaça de Mossén Sorell i la Plaça de Tavernes de la Valldigna-, que ara permet la circulació direcció al carrer d'Alejandra Soler.
· Tram de la Plaça de Mossén Sorell –entre el carrer dels Soguers i el carrer de la Corona- que queda en doble sentit de circulació regulat mitjançant pas alternatiu, amb preferència per als qui ixen de la plaça.

4. Nous espais per a vianants.
Com a resultat de l'operació, les següents ubicacions passen a ser espais només per a vianants:

· Entorn de la plaça de Santa Úrsula;
· El tram del carrer de Dalt, entre els carrers de Sant Tomàs i l'Hostal de Morella;
· Els carrers del Pintor Fillol i del Pare d'Òrfens, entre la plaça de l'Arbre i la marginal dreta de l'antic llit del riu Túria.

Així com es va fer a l'entorn de les Torres de Serrans i de la plaça del Mercat i la Llotja, les persones recuperen estos carrers i els vehicles autoritzats a circular puntualment per ells han d'adaptar-se al ritme dels vianants.

5. Accés garantit a vehicles d'emergència.
El fet que l'actuació es realitze mitjançant senyalització vertical i horitzontal, sense barreres físiques, possibilita en tot moment l'accés a vehicles d'emergència i servicis a tots els carrers, encara que solament es produirà en circumstàncies excepcionals. En cas contrari els desplaçaments interns els realitzaran com la resta de vehicles, subratllant el caràcter residencial i respectant els nous espais per a vianants.

6. Millora per a la seguretat i la qualitat ambiental.
Amb esta operació, tant veïns i veïnes com a visitants d'esta zona singular de la ciutat de València es voran beneficiats per la reducció de la contaminació atmosfèrica i sonora que genera el trànsit.

7. Noves zones de càrrega i descàrrega.
El nou disseny inclourà noves zones de càrrega i descàrrega en la plaça del Forn de Sant Nicolau, el carrer de Pinzón, el carrer d'Alejandra Soler, la plaça del Portal Nou, la plaça de Sant Jaume, el carrer de la Corona i el carrer de Murillo.