2019-07-16 - València

null 2019-07-16

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-07-2019
Hora:
13:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE JULIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, així com del titular i el suplent de la Secretaria de la Junta.
Quedar assabentat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució de nomenament de tinentes i tinents d'alcalde.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució d'estructuració del govern municipal en Àrees i Delegacions.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució de delegació de facultats resolutòries en tinentes i tinents d'alcalde i en regidores i regidors.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució de delegació de signatura.
Quedar assabentat
0006 - ALCALDÍA. Proposa aprovar la delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en regidories.
Expediente: E-00601-2019-000041-00 - Aprovat
0007 - ALCALDIA. Proposa aprovar la designació de presidència i suplents de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2019-000021-00 - Aprovat