Àrea d'associacionisme i participació - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'associacionisme i participació >> Coordinació i col·laboració amb Entitats

Col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana. FESORD

La Secció de la Dona de la Regidoria de Benestar Social i Integració va establir al juny del 2008 una col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD), proporcionant interpretació a la llengua de signes en conferències i actes que s'organitzen des d'esta Secció al llarg de l'any.

La FESORD té, entre altres, el Servicis d'Orientació i Assessorament.

Este és un servici especialitzat d'atenció a famílies amb membres sords, professionals i/o persones sordes adultes que ho requerisquen.

També organitzen i participen en campanyes de sensibilització dirigides a centres educatius, centres ocupacionals, activitats culturals, servicis socials, universitats, administració...

Realitzen una especial difusió entre col·lectius i associacions de persones sordes de les activitats programades que compten amb interpretació a la llengua de signes.

Més informació