Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

Tornar

Felicitat

Dades fitxa

10. Baròmetre Felicitat
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.