Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Xarxa bancària en València

Entitat de crèdit

Empreses l'activitat de les quals consisteix a rebre depòsits o altres fons reembossables, aplicant-los a la concessió de crèdits. Es consideren com a tal els bancs, les caixes d'estalvi, les cooperatives de crèdit, els establiments financers de crèdit -encara que no poden captar depòsits- i l'Institut de Crèdit Oficial.

Entitat de depòsit

Subgrup de les entitats de crèdit format per bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit. Són les úniques amb capacitat per a captar depòsits del públic.