Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Dades climatològiques de València

Estació meteorològica de Vivers

La seua localització és 39º 28' 50'' latitud N, 0º 21' 59'' longitud O i altitud 11 metres. Hi ha dos estacions, una amb codi 8416 manual i una altra amb codi 8416Y automàtica.

Estació meteorològica de la Universitat Politècnica

Estació automàtica amb codi 8416X i localització 39º 28' 47'' latitud N, 0º 20' 15'' longitud O i altitud 6 metres.

Estació meteorològica de l'Aeroport de València

Estació automàtica amb codi 8414A i localització 39º 29' 06'' latitud N, 0º 28' 29'' longitud O i altitud 56 metres.

Temperatura

Temperatura llegida en un termòmetre exposat a l’aire i protegit de la radiació solar, mesurada en graus centígrads.

Precipitació atmosfèrica

Agregat de partícules aquoses, líquides o sòlides, cristal·litzades o amorfes, que cauen des d’un núvol i arriben a terra. La precipitació caiguda a un determinat lloc es mesura en l/m2 (quantitat d’aigua arreplegada en una superfície d’un metre quadrat), que és equivalent a mil·límetres (alçària que abastaria la capa d’aigua si no es filtrara ni evaporara). Les mesures s’han obtingut considerant dies civils (de 0 a 24 h.).

Vent

Moviment de l’aire amb relació a la superfície terrestre. Al ser una magnitud vectorial, s’expressa per mitjà de la seua direcció (mesura tot utilitzant la rosa dels vents de huit direccions) i velocitat (mesura en km/h).

Humitat relativa

Quocient entre la quantitat de vapor que conté l’atmosfera i la quantitat màxima que podria contindre a la mateixa temperatura, expressat en percentatge.

Pressió atmosfèrica

Pressió que exerceix l’aire atmosfèric, ja siga en repòs o en moviment, sobre la superfície de la terra expressada en mil·libars (mb). L’equivalència amb altres unitats de pressió és: 1013,3 hectopascals (hPa) = 1013,3 mb= 1 atmosfera (atm) = 760 mil·límetres de mercuri (mmHg).

Nuvolositat

Els dies es classifiquen segons la suma d'octaus de cel tapat per núvols en les observacions efectuades a les 7 h., 13 h. i 18 h. (del meridià de Greenwich) : aclarit (la suma és inferior o igual a 4) , ennuvolat (la suma és major que 4 i inferior a 20) i cobert (la suma és igual o superior a 20).

Insolació absoluta

Temps durant el qual el sol ha lluït al cel durant el transcurs d’un període determinat

Insolació relativa

Relació entre la insolació absoluta i el nombre d’hores en què el sol haja romàs en eixe temps sobre l’horitzó.

Vent

Aire en moviment a causa dels contrastos de pressió atmosfèrica. Les seues dades bàsiques són els de direcció i velocitat.