S'està cercant, espereu....

Catàleg de publicacions estadístiques - València

%>
Volver

Àrees vulnerables a la ciutat de València 2019

La present publicació concreta en un Índex Sintètic un ampli conjunt de variables per a cada una de les Seccions Censals del municipi de València, amb l'objectiu de poder detectar aquelles potser podran requerir atenció des de l'administració i un anàlisi més en profunditat. S'analitza la distribució territorial detallada de tres grans Índexs: Equipament, Demografia i Socioeconomia. Des d'estes tres perspectives ens apropem a l'anàlisi de la “Vulnerabilitat”, entenent esta com aquella situació sobre el territori que requereisca d'atenció especial. Com a novetat, aquesta edició inclou una aplicació web per a la visualització interactiva dels resultats, la qual és accessible des del següent enllaç:

https://estadisticavlc.shinyapps.io/Areas_Vulnerables2019/

Última modificació

28-02-2020

Metodologia
Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2022

2019

2016