Anuario Estadistica - València

Volver

Les dones a la Ciutat de València 1999

L'objectiu d'esta publicació és oferir un conjunt d'indicadors que permeta una mesura fiable de la desigualtat per raó de gènere, la seua comparació entre diferents àmbits i la seua evolució. Per a això, s'arreplega informació sobre demografia, educació, treball i convivència. La data de referència de les dades és molt variada, incloent-se, entre altres, informació procedent de Censos i Padrons de Població, Moviment Natural de la Població o de la Enquesta de la Població Activa.

Última modificació

14-11-2000

Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2019

2012

2006

1999