+ Accessible - València

Tornar

Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys

Propietats

Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys
2015
Demografia
Estructura dels Fulls Familiars Padronals
Barris
Padró Municipal d'Habitants a 01/01/2015. Oficina d'Estadística. Ajuntament de València
Anual
08/01/2018

Formats

Este apartat inclou un subconjunt de la informació disponible en el Departament d’Estadística Municipal, classificada per referència temporal, territorial i temàtica. Esta informació procedix dels fitxers administratius que tabula directament l’Oficina d’Estadística i es presenta en diferents formats, entre altres xls, csv, ods i shape, per a facilitar la seua accessibilitat i posterior utilització així com una metodologia associada a cada una de les informacions.