Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
transporte turismo

Localització de les estacions de valenbisi. * Name: Nom de l’estació de valenbisi * Number: Número de l’estació. * Address: dirección. * Open: Si està operativa o no. * Available: Bicicletes disponibles. * Free: Borns lliures. * Total: Número de borns totals. * Ticket: Si es pot pagar amb targeta o no. * updated_at: Data d’actualització.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Taula que relaciona els punts de mesura de trànsit amb les càmeres de trànsit associades a ells. * Idcamara: Identificador de la càmera de trànsit * Idpm: Identificador del punt de mesura

Ayuntamiento de Valencia

CSV JSON
urbanismo-infraestructuras

Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística. * Refman: referència illa de cases cadastral. * Refpla: Referència de pla cadastral. * Codvia: Codi de la via. * Npol: Número de portal. * Dupli: Duplicat * Contrucci: Any de construcció. * antigüedad. Antiguitat * Reforma: Any de la reforma. * url: URL d’accés a la fitxa de cadastre. * ficha_es: fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * fitxa_va:fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià 

Ayuntamiento de Valencia

WMS KMZ
transporte

Aparcament nocturn en el carril bus

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV JSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries. (Casuarina) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente

Localització de les papereres distribuïdes per la ciutat. * Codigo: Codi de la paperera.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens. * Idregulador: Identificador del regulador. * Descripció: Descripció de la localització geogràfica. * Led: Si gestiona grups semafòrics de LED o Halògens. (0 Halògens, 1 Led)

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
cultura-ocio turismo

Localització de les barraques que s’instal·len en el carrer en FALLES

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar transporte

Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. * Plazas: Nombre de places d’aparcament

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques de punts de mesura de bicicletes (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Dades Alfanumèriques: * Angle: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Ayuntamiento de Valencia

GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS RTOD
urbanismo-infraestructuras

Illa de cases cadastrals amb dades de població agrupats per edats 0-14,15-65, més 66 i total * Pob_0_14: Població compresa entre els 0 i 14 anys. * Pob_15_65:Població compresa entre els 15 i 65 anys. * Pob_66_mas:Població amb mes de 66 anys. * Pob_total:Població total.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
vivienda

Localització de les vivendes de protecció pública, diferenciant les que tenen licència d'obra i les que estàn finalitzades. * Numviviendas: Número de vivendes de VPP * Regimencalifi: Régim de qualificació, general, concertat.. * Uso:Lloguer o Venda * Tipopromo: Pública o privada * Tipovpp:ARL, EPP, VPP.. *

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

TIdentificació dels números de Policia. * Codvia: Codi de la via. * Numportal: Número de portal * Dupli_trip: Duplicat o triplicat. * Accesorio: Accessori. * Descripcio: Descripció del número de portal. * Altura: Altura de representació en plans. * Angulo: Angle de representació en plans.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a la població en general * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de presos i exreclusos * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones majors * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la joventut * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de minories ètniques * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb malaltia mental * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ