Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
sociedad-bienestar

Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals * Clase: Descripció de l’identificador de la classe id: Identificador de la classe idclasepadre: Identificador de la classe pare

Ayuntamiento de Valencia

CSV JSON
urbanismo-infraestructuras

Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. * Poligono: Polígon cadastral. * Parcela: Parcel·la cadastral. * Refparcela: Referència cadastral. * url: URL d’accés a la fitxa de cadastre. * ficha_es: fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * ficha_va:fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià 

Ayuntamiento de Valencia

WMS KMZ
transporte turismo

Itineraris ciclistes de la ciutat de València

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. * Codi: Codi Identificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(olea) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(platanus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. * Calle: Nom del carrer * Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... * Angulo: Angle de representació del sentit * Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
cultura-ocio sociedad-bienestar

Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT * Equipamien: Nom de l’equipament municipal. * Identifica: Identificador únic de l’equipament. * Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany * Codvia: Codi del carrer on es troba * Numportal: Número de portal on es troba. * Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba. * Telefono:Telèfon de l’equipament.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador del tram * Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h) * Des_tramo: Descripció del tram

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
medio-ambiente

Contenidors de residus sòlids. * Codvia: Codi de la via on es troba el contenidors. * Numportal: Número de portal. * Anyo: Any de càrrega. * Empresa: Empresa que s’encarrega de la seua explotació. * Modelo: Model del contenidor. * productor_: Tipus de productor, domiciliària, personalitzada... * tipus_carga: Tipus de càrrega del contingut. * tipo: Tipus de contingut, residus solguts, vidre... * tipovia: Tipus de la via * calleempre: Descripció del carrer on es troba el contenidor.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques i localització dels pipicans i zones d’escampament per a gossos * "Nombre: Descripció del pipican o de la zona de gossos * Dirección : Direcció * Tipo: * Z: Zona per a gossos * P: Pipicanes"

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització de les dutxes de les platges * Código: Codi de la dutxa * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente sociedad-bienestar

Localització dels rellotges amb termòmetre. * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Rellotge tèrmic

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
urbanismo-infraestructuras

Denominació dels Carrers. * Angulo: Angle de representació dels textos del carrer. * Texto: Nom del carrer. * Altura: Altura de representació del nom del carrer.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat sensorial * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat física * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització dels llavapeus de les platges * Código:Codi de la llavapeus * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització de les fonts públiques repartides per la ciutat * Código: Codi de la font * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ