Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
medio-ambiente

Localitzacions de les estacions de sorolls * localizaci: Localització de les estacions de soroll * descripcio: Descripció. * Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim mes.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. * Dades Alfanumèriques: * ide: ordre numèric de la iniciativa * nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del responsable * entitat: associació o grup que promou la iniciativa * cat1: àmbit d'actuació de la iniciativa * lloc: adreça de la iniciativa * web: informació web * email: correu electrònic principal * email_2: correu electrònic secundari * resum: descripció de la iniciativa

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Fraxinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
cultura-ocio turismo

Ubicació de monuments fallers. * Id: Identificador únic de la falla * Nombre: Nom de la falla. * Seccion: secció de la falla. * Fallera: Nom de la fallera major. * Presidente: Nom del president de la falla. * Artista: Artista faller. * Lema: Lema de la Falla. * Esbós: Enllaç a l’esbós del monument faller * GRPRO à Grup de protecció del Servici de Bombers * GRINS à Grup d’Inspecció del Servici de Bombers * PROTECCIÓ à Indicador si requerix protecció o no del Servici de Bombers * ORDE à Orde de visita del Servici de Bombers * HORA à Hora estimada de visita del Servici de Bombers. * distintivo : Distintivo de la falla * anyo_fundacion: Año de fundación de la falla * seccion_i: Sección de la falla infantil * fallera_i: Fallera mayor de la falla infantil * presidente_i : Presidente infantil * artista_i: Artista de la falla infantil * lema_i: Lema de la falla infantil * distintivo_i Distintivo de la falla infantil * anyo_fundacion_i: Año de fundación de la falla infantil * boceto_i: Boceto de la falla infantil * sector: Sector de la falla.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
transporte

Aparcaments públic de bicicletes. * Plazas: Número de places de bicicletes * Tipo: Tipus d'parcabici * ID: Identificador de l'aparcabici.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Parades de les línies d’autobusos de l’EMT * Id_parada: Identificador de la parada de l’EMT * Codvia: Codi de la via de l’ajuntament de valència on es troba la parada * Numportal: Numere de portal més pròxim a la parada.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Les Seccions Censals tenen un nombre màxim de població i diverses Seccions Censals formen un Barri. * Coddistrit: Codi de districte. * Codsec: Codi de la secció. * Coddistsec : Codi del districte i la secció.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Divisió Territorial integrada per diverses Seccions segons la quantitat de població. * Area: Àrea gràfica del barri. * Codbarrio: Codi del barri. * Nombre: Descripció del barri. * Coddistrit: Codi del districte. * Coddistbar: Codi districte i barri.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ