Dades Oberts - València

Localització dels contenidors d’oli domèstic

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. * Codi: Codi dentificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor. * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la direcció on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Oli: Nombre de contenidors d’oli que hi ha en eixa localització

Sector: Medio Ambiente

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 20/05/2015 08:01:02

Data d'última actualització: 17/12/2018

DISTRIBUCIONS