Dades Oberts - València

Intensitat de trànsit per trams

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador del tram * Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h) * Des_tramo: Descripció del tram

Sector: Transporte

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 28/10/2014 09:58:16

DISTRIBUCIONS