Dades Oberts - València

Localitzacions de les estacions de sorolls

Localitzacions de les estacions de sorolls * localizaci: Localització de les estacions de soroll * descripcio: Descripció. * Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim mes.

Sector: Medio Ambiente

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 21/11/2014 09:24:54

Data d'última actualització: 13/03/2018

DISTRIBUCIONS