Dades Oberts - València

Mapa Soroll LDen 24 h

Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/ vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes mes sensibles als nivells de soroll. * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Sector: Medio Ambiente Salud

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 27/10/2014 09:31:23

Data d'última actualització: 01/05/2013

DISTRIBUCIONS