Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Diumenge

22

Maig

Cerca avançada

Tornar

Escolarització Curs 2021/2022: Normativa admissió d'alumnat

Escolarització sobrevinguda curs 2021/2022 per a infantil i primaria: exclusivament telemàtica a través de la plataforma PortES per als nivells:

- Educació infantil de segon cicle

- Educació primària

- Educació Secundària obligatòria

L'assistència telefònica d'ajuda informàtica per a accedir a PortES comença a les 07:15 minuts de dilluns a divendres, excepte festius, en el telèfon 962 082 108

MANUAL PortESWEB. LLIJA-HO, PER FAVOR:
El manual recull les indicacions, pas a pas, per descarregar-se AppValència en el seu dispositiu móvil, inscriure’s en PortEs i registrar les sol·licituds de plaça escolar a les famílies amb fills/es, al període d’escolarització sobrevinguda exclusivament, en: E. Infantil, segon cicle, E. Primària y Educació Secundària Obligatòria.

Ports ÉS UTILITZABLE A través DE DISPOSITIU MÒBIL O WEB.

Les famílies sobrevingudes hauran de tindre preparat, ja siga en format PDF o en defecte d'això en imatge clara, els següents documents:
 1.- Document Nacional d'Identitat o document equivalent del sol·licitant: pare/ mare, o tutor/tutora.
2.- Llibre de família o document equivalent on quede constància de nom, cognoms de l'alumne/a, data, lloc de naixement i filiació.
3.- Certificat d'empadronament o document equivalent que justifique prou el domicili.
El dia 10 de gener de 2022, primer dia lectiu de classe, el sol·licitant de plaça escolar sobrevinguda, haurà d'instal·lar-se en el seu dispositiu mòbil l'aplicació APP València, entrar com a ciutadà i accedir al botó El meu Portal i d'aquest al botó PortES (Portal Escolarització Sobrevinguda) on s'haurà d'emplenar la fitxa que apareix amb les dades sol·licitades i fer clic en el botó “Acceptar”.
A continuació haurà de seguir els passos que li indique PortES i aportar la documentació indicada anteriorment podent ser escolaritzat l'alumne aquell mateix dia si tot és correcte. Les famílies que no van aportar la documentació abans del dia 16 de desembre a les 12h., hauran de registrar-se en la nova versió de PortES el dia 10 de gener de 2022. EXACTAMENT AMB LES MATEIXES DADES QUE ES VAN REGISTRAR INICIALMENT.

 

Legislació

RESOLUCIÓ  del  Director  General  de  Centres Docents per  la  qual  s’autoritza  la  modificació del  calendari  escolar  del  curs  2021-2022  a  la ciutat de València (pdf 253 kb)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021 de la Directora Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València amb els dies festius locals a efectes escolars (pdf 143 kb).

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 (pdf 296 kb).

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. (pdf 784 kb).

Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el resultat del sorteig davant notari a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els Centres Docents Públics i Privats Concertats que imparteixen Ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021/2022 (pdf 150 kb).

ANNEX III "Quadre resumen del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària , Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Procés únic d'admissió per al curs 2021-2022" (pdf 288 kb).

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendario d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267] (pdf 387 kb).

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2020/11362] (pdf 840 kb).

 

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Versió consolidada del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 689 kb).

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 542 kb).

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 488 kb).

Versió consolidada de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 836 kb).

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 180 kb).

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 816 kb).

ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 483 kb).

 

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ.

CERCADOR DE CENTRES EDUCATIUS PER DOMICILI MÉS INFO: Web municipal d'Educació.

Pot trobar este document en: