S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Dijous

30

Novembre

Cerca avançada

Tornar

Certamen targetes de Nadal 2023 (persones amb diversitat funcional intel·lectual)

Certamen targetes de Nadal 2023

Premis a la realització de targetes de felicitació de Nadal per a persones usuàries dels centres ocupacionals municipals

L'objecte d'aquest certamen és la realització de targetes de felicitació de Nadal en els centres d'atenció a la discapacitat intel·lectual del municipi de València. Podran participar les persones ateses en els centres d'atenció a la discapacitat intel·lectual del municipi de València, sent acreditat mitjançant la remissió des de cada centre d'atenció dels treballs, al costat del llistat de participant i número de targeta presentada.

S'establiran tres premis:
- Primer premi: 300,00 €.
- Segon premi: 250,00 €.
- Tercer premi: 200,00 €.
A més es concediran 7 accèssits que valoraran l'originalitat, el missatge, la presentació, el colorit, la tècnica, el collage i els valors, corresponent un diploma a cadascun d'ells.

(16/11/2023) Acto de la reunió del jurat per a la decisió de les targetes de Nadal premiades:

  • PRIMER PREMI- E6- ESTHER AZNAR ZAFRA del Centre Ocupacional Isabel de Villena.
  • SEGON PREMI- J10- JUAN LUIS ANTÓN DÍAZ del Centre Ocupacional Juan de Garay.
  • TERCER PREMI- I16- ANA MARÍA ÁLVAREZ REQUENA del Centre de Dia Font Sant Lluís.
  • PRIMER ACCESIT, originalitat- I9- MARÍA JOSÉ CARREÑO RUBIO del Centre de Dia Font de Sant Lluis.
  • SEGON ACCESIT, missatge -C4 - DANIEL RETUERTO GASCÓN del Centre Ocupacional Stella Maris.
  • TERCER ACCESIT, presentació- A10- LUIS ROMO RAMÍREZ del Centre de Dia Cabanyal.
  • QUART ACCESIT- acolorit- B20- EVA MATAMOROS ESTEVE del Centre Ocupacional Marxalenes.
  • CINQUÉ ACCESIT tècnica- H5- FRANCISCA CEDRÉS RIBERO del Residència de la Nostra Casa.
  • SISÉ ACCESIT collage- F1- CRISTINA RAMÍREZ PÉREZ del COM Gravador Plans.
  • SETÉ ACCESIT, valors- L2- FRANCISCO JAIME NAVARRO PENADÉS de AVAPACE.

En el termini de 10 dies hàbils, les persones proposades com premiades, hauran de presentar mitjançant registre d'entrada a l'Ajuntament de València el model normalitzat de sol·licitud i la documentació requerida en la clàusula setena de les bases del certamen. En cas d'incompliment, s'entendrà que desisteix del premi i es declararà desert.


Bases de la convocatòria (pdf 254 kb).Model emplenable (només per a les persones proposades com premiades) (pdf 721 kb).Acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2023 (pdf 209 kb).

BOP n. 199, de 16 d'octubre de 2023 (pdf 149 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 199, de 16 d'octubre de 2023.

Termini des de: 17 d'octubre

Termini fins a: les 14,00 hores del dia 10 de novembre de 2023

Lloc de presentació: Oficina Municipal d’Atenció a la Diversitat Funcional-OMAD, situada en C/ Amadeu de Savoia, 11 - Edifici Tabaquera - Pati A, Planta Baixa.