S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Dijous

23

Març

Cerca avançada

Tornar

Subvencions a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030

La convocatòria té com a objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia, hèlice de l’ecosistema d’innovació o aliança formada entre estes, que aporten una solució nova per al mercat i la societat i que puguen demostrar-ne l’impacte potencial en la Missió Climàtica València 2030 i, amb això, l’impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

No són objecte de la convocatòria els estudis finalitzats o els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben plenament en la fase comercial, així com aquells projectes i iniciatives que no evidencien el caràcter d’innovació.

Dirigides a persones o entitats sol·licitants que complisquen els requisits següents:

a) Poden sol·licitar les ajudes:
  • Les persones físiques (donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).
  •   Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc.
  • Les universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigació.
  • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques.
b) No se’n poden beneficiar:
  • Les administracions públiques, encara que poden participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que s’hi presenten.
  • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).
  • Cada persona o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes d'innovació diferents que estime oportuns.
  • Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d'instàncies.
Quantia per persona beneficiària: L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 100.000 euros per projecte. Es realitzarà un pagament anticipat pel 75 % de l’import de la concessió una vegada aprovada la resolució de concessió, i el pagament del 25% restant es realitzarà després que s’haja presentat i aprovat la justificació total del projecte subvencionat, etc.

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert. Començarà, l'endemà de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

Més informació:
- Telèfons: 96.208.48.60 – 96.208.48.61. Horari de 8.30 a 14.30h, de dilluns a divendres.
- Correu electrònic: auxinnovacion@valencia.es

(13/03/2023) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.(28/02/2023) Bases de la convocatòria (pdf 240 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP.58, de 23 de març de 2023.

Termini des de: 24 de març

Termini fins a: 25 d'abril de 2023, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals