S'està cercant, espereu....

Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta

 

Horts Urbans

Horts Urbans. Normes d'accés

  • S'estableix que només podrà accedir una sola persona per parcel·la.
  • L'accés a l'hort serà possible sempre que la presència estiga justificada per treballs estrictament de collita o manteniment mínim
  • S'haurà de mantindre una distància de seguretat mínima d'almenys dos metres entre les persones de cada parcel·la.
  • Cada usuari, seguint els protocols generals establits, haurà de portar guants i mascareta d'acord amb la normativa vigent,  durant la seua estada en l'hort.
  • L'aforament màxim dels horts queda limitat a un nombre de persones equivalent al 30 per cent del nombre total d'horts de cada zona de manera simultània.

Desplaçament

 

  • Per a poder transitar als horts cal portar el document de l'entitat gestora que indique nom, cognom i DNI del titular de la parcel·la i el dia i horari que li toca anar segons el quadrant d'horaris que ha de fer la pròpia entitat gestora dels horts urbans.
  • Els corresponents a Rambleta, Malilla, i Patraix, han d'enviar-se al Servei de Jardineria Sostenible: planificacionjardineria@valencia.es
  • En el cas dels situats en Sociópolis, és el Consell Agrari Municipal l'encarregat d'indicar l'horari en què els usuaris han anar cada dia.

Normativa i disposicions

(BOE 01/05/2020) Ordre SND/381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la realització d'activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.