S'està cercant, espereu....

Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

Activitats

 

Atenció ciutadana

Consulta la informació telefònica en este enllaç

Atenció electrònica: serviciodeactividades@valencia.es - sactivid@valencia.es


Obertura de tramitació electrònica de procediments del Servici d' que fins ara només tenien la modalitat presencial i a partir d'ara també tindran la modalitat web amb certificat.

 

Consulta els Tràmits municipals d' i Obres de Condicionament.

(09/06/2020) Novetats:

Declaració responsable d'obres en edifici protegit (actuacions puntuals sense transcendència patrimonial i sense bastida en vía pública.) Declaració responsable d'obres en edifici protegit per a implantació d'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.