Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Oficina Administrativa València Clima i Energia

 

Atenció ciutadana

- Telèfons: Telèfons: 96 106 15 88

Correu electrònic: climaienergia@climaienergia.com

 

Actuacions del Servici

Resolució Secretària General i del Ple de data 15 març de 2020 sobre ADOPCIÓ DE MESURES TENDENTS A GARANTIR ELS SERVICIS ESSENCIALS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA Més informació Web València Clima i Energia