Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Universitat Popular de València

 

Atenció ciutadana

Atenen telefònica i electrònicament. Tancament dels seus centres.
Telèfon: 96.208.27.09 - 96.208.27.13 de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores.
Correu electrònic: universitatpopular@valencia.es

www.universitatpopular.com