Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Espai Públic

 

Atenció ciutadana

Telèfons:

  • Secció Terrasses: 96.208.3176 - 96.208.3174 - 96.208.3180 - 96.208.3175 - 96.208.3177 - 96.208.3179 - 96.208.1793 // Ampliació terrasses Covid-19: 96.208.2151 - 96.208.5260
  • Secció Esdeveniments: 96.208.3064 - 96.208.3061 96.208.2324 - 96.208.3448 - 96.208.2274 - 96.208.3444 - 96.208.1793

Fax: 96.352.58.12

Actuacions del Servici

TERRASSES D'HOSTALERIA

 

15/10/2021 Acord de la JGL per a revertir la mesura de caràcter excepcional i temporal de les ampliacions de terrasses Covid aprovades per acord de la JGL de data 22 de maig de 2020

 

El procediment (sol·licitud, annex) del Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal  Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de la col·locació de terrassa ha sigut modificat per acord de Junta de Govern Local de data 22/05/2020, respecte a l'ampliació amb caràcter temporal del 50% de les terrasses d'hostaleria i restauració en tant es mantinguen les mesures de limitació establides pel Ministeri de Sanitat per la COVID-19. Per a aquest tràmit l'interessat haurà de omplir les dades i marcar en l'imprés només la casella 8 del mateix: SUPÒSIT EXCEPCIONAL D'AMPLIACIÓ TEMPORAL DE TERRASSA PER COVID-19.

Enllaç al tràmit en Seu electrònica:

Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de terrassa

El tràmit es gestiona a les Juntes Municipals de Districte.

(22/05/2020) Acord de la Junta de Govern Local pel qual es modifica l'autorització d'instal·lacions de terrasses d'hostaleria, provisionalment (77 Kb)