Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Comerç i Abastiment

          

Atenció Ciutadana

Telèfons i correus electrònics d'atenció i sol·licitud de cita prèvia:

Secció Comerç: 96.208.5702 - 96.208.4743 - 96.208.4750
scomercio@valencia.es

Secció administrativa Mercats ordinaris: 96.208.4731 - 96.208.5740
informacionmercados@valencia.es

Secció administrativa Mercats extraordinaris: 96.208.4730 - 96.208.4765 - 96.208.4734
scomercio@valencia.es

Oficina coordinació mercats: 96.208.4732 - 96.208.4754
scomercio@valencia.es

Actuacions del Servici

(05/02/2021) Convocatòria PLA RESISTIR "AJUDES PARÈNTESIS", dirigides a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

MERCATS DE DISTRICTE. Informació i horaris

(08/03/2021)Reanudació mercats venda no sedentària (pdf 186 kb).

(04/03/2021) L'Ajuntament reobri els mercadets ambulants i el rastre.

(25/01/2021) Anunci suspensió mercats extraordinaris fixos i periòdic festius per la crisi sanitària (pdf 183 kb).