S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en El Govern Municipal. Assumix de manera directa la representació de ciutadanes i ciutadans i, en el seu nom, decidix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern.

Està integrat per l'alcalde o l'alcaldessa i 32 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

Membres del Ple de l'Ajuntament

Composició del Ple

Legislatura 2019 - 2023

 

La Corporació Municipal actual es va constituir el dia 15 de juny de 2019.

 

ALCALDE

 

GRUP COMPROMÍS

Excm. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

VICEALCALDIES

 

|

|

 

REGIDORS I REGIDORES

 

|

|

GRUP SOCIALISTA

Sra.Pilar BERNABÉ GARCÍA (Fins al 30 de juny de 2022)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GRUP CIUTADANS PARTIT DE LA CIUTADANIA

Sra. María del Rocío GIL UNCIO (Fins al 13 dábril de 2023)

|

|

|

|

|

|

|

|

GRUP POLÍTIC VOX
GRUP SOCIALISTA

Sr. Javier Ismael MATEO GARCÍA (des del 13 de juliol de 2022)

|

Sr. Vicente MONTAÑEZ VALENZUELA

|

|

|

|

|

|

GRUP SOCIALISTA

Sr. Borja SANJUAN ROCA (Des del 24 de juliol de 2020).

|

|

|

|

|

 

JUAN GINER CORELL

 

Juan Giner Corell

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 72.613,00 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 135 Kb).BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BIOGRAFIA

Vaig nàixer a la ciutat de València el gener de 1978. Vaig estudiar l'ensenyament obligatori i el batxillerat al col·legi El Vedat. Em vaig llicenciar en Dret a la Universitat de València. En acabar la carrera, vaig preparar oposicions i vaig obtindre el títol de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. He treballat com a secretari interventor en diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Als 32 anys vaig ser nomenat director general d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana i a l'any següent director general d'Avaluació Ambiental i Territorial durant els següents quatre anys, temps en què es va treballar, tramitar i aprovar la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

El juliol de 2015 em vaig traslladar en comissió de servicis a la Diputació Provincial d'Alacant i, tres anys després, em vaig incorporar com a assessor al grup municipal popular de l'Ajuntament de València.

Tota la meua carrera professional ha estat vinculada a l'Administració i el servici públic, un coneixement i una experiència que ara pretenc aportar com a regidor de l'Ajuntament de València.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 119 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 1501 kb) Títol FC Secretaria-Intervenció (pdf. 73 kb) Curs gestió xicotets i mitjans municipis (pdf. 1130 kb) Certificat lideratge gestió pública (pdf. 49 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jginerc@valencia.es
 

INFORMACIÓ ADICIONAL

Registre de viatges