Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Ordenances fiscals 2021

Aprovació inicial

Publicació en el BOP

  • Aprovació inicial: BOP núm. 26 de 9 de febrer de 2021.
  • Termini d'al·legacions i reclamacions: del 10 de febrer al 25 de març de 2021 (30 dies hàbils des de la publicació).

Aprovació definitiva

Publicació en el BOP

  • Aprovació inicial: pendent de publicació en BOP.
  • Termini de presentació de recurs contenciós-administratiu: pendent de publicació en BOP (dos mesos des del dia següent a la publicació).