Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Ordenança fiscal reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis

Aprovació provisional

  • Per acord plenari de 29 d'octubre de 2021.

Edicte (pdf 127 Kb).

Publicació en el BOP

  • BOP núm. 218, de 11 de novembre de 2021.
  • Termini de presentació de reclamacions i al·legacions: del 12 de novembre al 27 de desembre de 2021 (30 dies hàbils des de la publicació en BOP).

Aprovació definitiva

Per resolució núm. SR 710 de 13 de gener de 2022

 

Publicació BOP

BOP núm. 16 de 25 de gener de 2022

 

Termini de presentació de recurso contencios-administratiu: del 26 de gener de 2022 al 25 de març de 2022 (dos mesos des de la publicació en BOP del corresponent acord).