Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Ordenances fiscals 2022

Aprovació inicial

Publicació en el BOP

  • Aprovació inicial: BOP de 13 d'octubre de 2021.
  • Termini d'al·legacions i reclamacions: del 14 d'octubre al 25 de novembre de 2021 (30 dies hàbils des de la publicació).

Aprovació definitiva

 Per acord plenari del 23 de desembre de 2021