Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Aprovació del projecte de modificació de l'Ordenança de Mobilitat

Aprovació

Per acord de Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021

Text de l'acord (pdf 185 Kb).

Aprovació Inicial

Per acord plenari de 29 de juliol de 2021

Text de l'Edicte (pdf 113 Kb).

Text de l'Acord (pdf 65 Kb).

Publicació en BOP

BOP de 24 de setembre de 2021

Termini de Suggeriments i reclamacions: del 27 de setembre al 9 de novembre de 2021 (30 dies hàbils des del dia següent a la publicación en BOP).

Aprovació definitiva

Per acord plenari de 23 de desembre de 2021

Text de l'acord (pdf 6,9 Mb)

Text definitiu de l'ordenança (pdf 5,6 Mb).

Publicación en BOP

BOP núm. 3 de 5 de gener de 2022.

Entrada en Vigor

20 de gener de 2022.