Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHÍCLES EN LA VIA PÚBLICA

Aprovació provisional

Acord plenari de 27 de maig de 2021

 

Text de l'Edicte.

 

Data de publicació en BOP 

BOP núm. 108 de 8 de juny de 2021

 

Termini de presentación de reclamacions y al·legacions

Del 9 de juny al 21 de juliol de 2021 (30 dies hàbils a partir del dia següent de la seua publicació en el BOP).

Aprovació definitiva

Per acord plenari de 30 de setembre de 2021

Text de l'edicte (pdf 158 Kb).

Publicació en BOP

BOP núm. 198 de 13 d'octubre de 2021

Termini de presentació de recurso contecios-administratiu

Del 14 d'octubre al 13 de desembre de 2021 (Dos mesos des de el dia següent a la publicació en el BOP)

Entrada en vigor

1 de novembre de 2021.