La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

GLÒRIA TELLO COMPANY

 

Glòria Tello Company

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora de la Coalició Compromís.
Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Regidora Delegada de Benestar Animal.
Vocal en el Consell General del Consorci de Museus de la C.V.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Presidenta de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Representant en el Consolat de La Llotja.
Representant en el Patronat de la Fundació Chirivella Soriano.
Representant en la Junta General de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Presidenta de la Junta Municipal de Marítim.
Presidenta Executiva de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 76.681,36

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf. 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf. 206 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 207 Kb.)

 

ESTUDIS

Llicenciada en Sociologia, per la Universitat d'Alacant
Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, per la Universitat Jaume I
Màster en Professora d'Educació Secundària (especialitat en Serveis Socioculturals i a la Comunitat), per la Universitat de València
Màster en Publicitat i Comunicació per ESIC València

BIOGRAFIA

Nascuda al Cabanyal el 22 de març de 1978. Activista a Salvem el Cabanyal, així com a altres moviments socials relacionats amb la façana marítima i els drets i benestar dels animals.

En la meua vesant acadèmica, em vaig llicenciar en Sociologia i vaig cursar tres màsters universitaris: en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, en Professora d'Educació Secundària i en Publicitat i Comunicació.

Entre els anys 2015 i 2019, he exercit de Tinenta d'Alcalde, Coordinadora General de l'Àrea de Cultura i Regidora de Benestar Animal, Presidenta del Palau de la Música de València i de la Mostra de Cine de València i anteriorment com a personal de confiança al Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de València a l'últim període de la legislatura 2011-2015.

Com a sociòloga al Museu Valencià d'Etnologia, a la Fundació Intercoop i a l'Ajuntament de Catarroja. I també elaborant i coordinant diversos llibres, dossiers i articles per al Museu Valencià d'Etnologia i la Fundació Intercoop.

Així mateix, als últims anys he assumit responsabilitats polítiques com la de ser Presidenta i anteriorment vocal de Compromís al Districte Marítim, així com membre de la Secretaria de Sectorials de Compromís per València.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 239 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Sociologia (pdf 4,3 mb.). Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local (pdf 2,9 mb.). Màster Universitari de Professora d'Educació Secundària (pdf 4 mb.). Màster en Publicitat i Comunicació Empresarial (72,2 kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 963525478 Extensions: 5134/5132/5108
Pl. Ajuntament, 1. 1a planta- 46002
E-mail: regidoradecultura@valencia.es, regidoradebenestaranimal@valencia.es

Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/gloria.tello.company
Twitter: @gtellocompany

Informació addicional