La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

SERGI CAMPILLO FERNÁNDEZ

 

Sergi Campillo Fernández

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Segon Tinent d'Alcalde.
Vicealcalde.
Coordinador General de l'àrea d'Ecología Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Regidor Delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa Albufera.
Regidor Delegat de de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Regidor Delegat de de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat.
President en l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
President del Consell Municipal de Medi Ambient.
Representant suplent en l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Vocal en el Patronat Fund. C.V. Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal suplent Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
President de l'OAM Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Representant suplent en l'Assemblea General de l'Associació Galp la Safor.
Representant en l'Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria.
Representant en la Associació Valenciana d'Aficionats a la Metereologia Josep Peinado (AVAMET).
Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera.
Representant en el Consell d'Administració de València Parc Central Alta Velocitat S.A.
Representant en la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Assemblea General Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Representant suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Vicepresident de la Junta Municipal de Trànsits.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 83.652,10

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf. 257 Kb) BOP 26.03,2020 (pdf 378 Kb).

Declaració (pdf 473 Kb).

ESTUDIS

Doctor en Biologia (doctorat europeu) per la Universitat de València (2009).
Executive màster en innovació per l'Escola d'Organització Industrial (2011).

BIOGRAFIA

Nascut el 8 de desembre del 1978 a València. Activista per la diversitat sexual, de gènere i familiar des del 2000, i amb forta ànima ecologista. Soci de diverses entitats de defensa de drets humans, ecologistes i de consum responsable. Visc al barri de Morvedre juntament amb el meu marit, tot i que el meu barri de naixement i d'infància és Benimaclet. Parle 4 idiomes: valencià, castellà, anglès i francès. Doctor cum laude en Biologia amb menció europea per la Universitat de València, he treballat com a investigador amb una tesi sobre ecologia evolutiva a l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV) amb una estada de 5 mesos a la Universitat de Hull (Regne Unit). A més a més, també he treballat com a responsable biològic del biobanc al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP, Generalitat Valenciana) i com a responsable de les anàlisis biològiques a una microempresa de base tecnològica (Metis Biomaterials) a través del programa Inncopora del govern central per facilitar la incorporació de doctors al teixit empresarial. A més, sóc màster en innovació per l'Escuela de Organización Industrial (Madrid).

En política, he exercit la responsabilitat d'organització a Iniciativa del Poble Valencià (partit integrat dins la Coalició Compromís) i a Coalició Compromís a més de ser actualment portaveu d'Iniciativa al col·lectiu de València. He treballat com a personal assessor al grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de València durant el mandat 2011-2015. Des de 2015 fins al 2019 he sigut 4t tinent d'alcalde i regidor de govern interior i Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València. Finalment, a les eleccions locals de maig de 2019 vaig tornar a ser elegit regidor per la llista de Compromís per València.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 357 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Biologia (pdf 141 kb.). Doctor per la Universitat de València (pdf 129 kb.). Màster en Innovació (pdf 349 kb.). Títol Superior d'Anglés EOI (pdf 1,1 mb.). Diploma d'Estudis Avançats de la Universitat de València (pdf 103 kb.). Títol Superior de Valencià JQCV (pdf 169 kb.). Certificat de Doctorat Europeu (pdf 99 kb.). Certificat del Seminari de Tècniques Bàsiques de Laboratori (pdf 109 kb.). Certificat d'Estància en la University of Hull (pdf 672 kb.). Certificat de docència en la Universitat de València (pdf 186 kb.). Curs d'Aptitud Pedagògica (pdf 94 kb.). Curs d'Auditor Intern ISO 9000(pdf 128 kb.). Curs de Tècniques de Laboratori en el Banc Nacional d'ADN (pdf 113 kb.). Curs de postgrau de Filogènies i Genealogies d'ADN: Reconstrucció i aplicacions (pdf 147 kb.).

DADES DE CONTACTE

Despatx vicealcaldia

Tlf: 962085037
Pl. Ajuntament, 1 1ª Planta
E-mail: vicealcalde@valencia.es

Despatx Regidoria Ecologia Urbana

Av. Amadeu de Savoia, 11 – pati B – 3ª planta
Tlf: 962085316
regidoriaecologiaurbana@valencia.es


Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/sergicampillofernandez/
https://www.facebook.com/@albuferadevalencia/
Twitter: @sergicampillo_
@DevesaAlbufera_
Instagram: https://www.instagram.com/sergicampillo/
Web: www.sergicampillo.net

 

Delegació de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic:

Twitter: https://twitter.com/ValenciaNetaVLC 

Facebook: https://es-es.facebook.com/ValenciaNetaVLC/

Instagram: https://www.instagram.com/ValenciaNetaVLC

 

Webs:
Albufera.Valencia.esJardins.Valencia.es

 

 

Informació addicional