2021-09-13 - València

null 2021-09-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
13-09-2021
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA (JULIO 2021)

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de maig al 15 de juny de 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2021-000686-00 - Quedar assabentat
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprèn des del 16 de juny al 15 de juliol de 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2021-000687-00 - Quedar assabentat
0004 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat