2020-12-18 - València

null 2020-12-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
18-12-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 18-12-2020 als membres que ho soliciten.
Expediente: O-56192-2020-000010-00 - Retirat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 16 de novembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. SECCIÓ REPARCEL·LACIONS II.
0003 - Proposa sotmetre a informació pública el Projecte de Reparcel·lació Forçosa del Pla de Reforma Interior de Millora del Sector SUD PRR-7 de sòl urbanitzable denominat 'Malilla Sud'.
Expediente: E-03107-2019-000011-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - "Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció de la ""Casa del Baró de Santa Bàrbara"" Massarrojos.
Expediente: E-03001-2019-000377-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial Cases de Barcena.
Expediente: E-03001-2019-000117-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Estellés, sobre obres a l'església de Montolivet, Bé de Rellevància Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000378-00 - Rebutjat
0007 - Sres. Estellés i Copovi, sobre adaptació dels pobles per al pas de persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: O-89CIU-2020-000378-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre la creació d'una Àrea de Seguretat per a l'EMT amb un Director de Seguretat.
Expediente: O-89CIU-2020-000378-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Mundina, sobre carril bici Gran Via Ramón i Cajal i Fernando el Catòlic.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Mundina, sobre sol·licitud de dictamen a la Comissió Municipal de Patrimoni sobre les obres de conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Mundina, sobre impuls del Pla Especial de Protecció dels edificis universitaris protegits de l'avinguda Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0012 - Sr. Mundina, sobre obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RAMSER).
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre el tancament de la Comissió de treball per a la Investigació del frau sobre l'EMT i la posada en marxa de les recomanacions.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el -Compliance- en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre la RPT en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre els autobusos afectats en l'incendi de la cotxera de Sant Isidre de l'EMT i la restitució del servei.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre formació de seguretat en els empleats de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre anàlisi de riscos en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament dels autobusos en les cotxera de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el sistema de seguretat contra incendis en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el control d'accés a les cotxeres de l'EMT i les càmeres de vigilància.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la responsabilitat en seguretat física a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre jornada de presentació del Pla Especial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la UE B Benifarag PN2.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre al·legacions a l'Àrea Funcional 10 de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències d'hotels i en tràmit.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre les línies nocturnes de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament de vehicles en les Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les mampares en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el control de les nova normes d'ús en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre pàrquings per a bicicletes i patinets.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el projecte de transformació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre CarSharing.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre el Carnet Bono Oro i AmbTu de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre les zones de càrrega i descàrrega en Primat Reig.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre la utilització del Domini Públic Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre les obres de reurbanització de la plaça Calabuig.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre la Guia de Disseny per a la Transformació Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre ajudes al lloguer d'habitatge de 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre planta viària de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre finalització d'expedients al cap de 17 anys.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre llicències en tràmit de diferents administracions públiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el preu d'adquisició i PVP d'utilització per a l'usuari dels carregadors elèctrics de vehicles a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre aparcament davant de Béns d'Interés Cultural.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre inici d'obres en la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació del PAI de Camí Hondo del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre modificació puntual del PGOU en l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre futures obres en els embulls 4 i 5 del Port de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre situació de la llicència i la ATE del València C.F.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Vara de Quart.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres en el complex de Paviñes, Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre components de comissions tècniques de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre inici d'obres de reurbanització del carrer Ramiro de Maeztu.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre la Unitat d'Execució (UE) d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació del PAI de Malilla Sud PRR 7.
Expediente: O-89CIU-2020-000356-00 - Contestada
0065 - Sr. Mundina, sobre Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0066 - Sr. Mundina, sobre regulació del sharing a València.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0069 - Sr. Mundina, sobre habitatges de protecció públiques en el PAI Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0070 - Sr. Mundina, sobre incendi cotxera Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0071 - Sr. Mundina, sobre ampliació cotxeres de l'EMT en Safranar.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0072 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'Expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 de Desembre de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0073 - Sr. Giner Corell, sobre llistes provisionals ajudes al lloguer convocatòria 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0074 - Sr. Giner Corell, sobre Programa Reviure 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0075 - Sr. Giner Corell, sobre concurs per a l'adquisició d'habitatges a la ciutat de València, per a la seua incorporació al parc públic d'habitatges.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0076 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions en règim de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0077 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de llicències tramitades sobre la base del decret 62/2020 de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques a data 15 de Desembre.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0078 - Sr. Giner Corell, sobre en quines Partides pressupostàries del pressupost municipal 2021 dels serveis de l'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge i amb quina assignació econòmica estan dotats els acords de la Comissió de Reconstrucció aprovada en el ple del 7 de Juliol que han de desenvolupar aquests serveis.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0079 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions d'expropiacions en execució, pendents d'executar, o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0080 - Sr. Giner Corell, sobre variacions en la proposta presentada en el PAI de Benimaclet i viabilitat de l'alternativa de reversió.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0081 - Sr. Giner Corell, sobre plecs de contractes de serveis de Disciplina Urbanística de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana i de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures de la Delegació de Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0082 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges municipals en règim de lloguer social, assequible, registre de demandes d'habitatges i instàncies de mediació i intermediació a data 15 de desembre del 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
0083 - Sr. Giner Corell, sobre encàrrecs a agències immobiliàries de la compra d'habitatges per al parc públic municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000129-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0084 - Resposta del Servei de Planejament, a la moció presentada en la sessió de 27 de gener de 2020 pel Sr. Estellés del Grup Municipal Ciutadans, sobre proposta per a declarar Bé de Rellevància Local (BRL) l'edifici de l'antiga presó de dones de València.
Expediente: O-56192-2020-000009-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES.
0085 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner pregunta que en el Ple del mes de maig, en resposta a una intervenció del Grup Ciutadans, la Sra. Vicealcaldessa va comentar que hi ha un conveni gestant-se amb l'empresa per a donar resposta a la sentència de Tabacalera, i vol saber si ja existeix un acord tancat amb l'empresa.
Contestada