2020-11-30 - València

null 2020-11-30

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
30-11-2020
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 2 de novembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 d'octubre al 15 de novembre de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000861-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES