2020-11-16 - València

null 2020-11-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
16-11-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 16-11-2020 als membres de la mateixa que ho sol.liciten.
Expediente: O-56192-2020-000007-00 - Retirat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 d'octubre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València per a canvi de qualificació de sistema local espai lliure a sistema local de servei públic sociocultural i administratiu institucional en el carreró Malabuche.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0004 - Sr. Giner Corell, sobre que l'Ajuntament de València pose a la disposició de tots els interessats en la tramitació d'una llicència, models tipus de projectes bàsics d'obres, guies tècniques, dossier aclaridors i implantació del sistema BIM en els projectes de Llicències abans de finalitzar el primer trimestre del 2021, a fi de reduir l'alt percentatge actual de requeriments dels expedients de llicències d'obres.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Rebutjat
0005 - Sr. Estellés, sobre millora de la seguretat en interseccions que tenen semàfors en ambre per a bicicletes/VMP.
Expediente: O-89CIU-2020-000333-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Estellés, sobre declaració com Bé de Rellevància Local del Pont de Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2020-000333-00 - Aprovat
0007 - Sr. Estellés, sobre canvi de qualificació del solar del carrer Germans Rivas en Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2020-000333-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Mundina, sobre estacionament carrer Tramuntana, entre carrer Sant Pancraci i avinguda Portugal.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Mundina, sobre creació d'un Centre d'Interpretació del Sant Calze a la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0010 - Sr. Mundina, sobre contractes de prestació de serveis d'EMT amb els municipis d'Alfafar i Sedaví.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0011 - Sr. Mundina, sobre passarel·la per als vianants de la CV-500.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0012 - Sr. Mundina, sobre canal d'accés Parc Central.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0013 - Sr. Mundina, sobre solars municipals habilitats per a aparcaments.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0014 - Sr. Mundina, sobre regulació del sharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0015 - Sr. Mundina, sobre PAI Font Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0016 - Sr. Mundina, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0017 - Sr. Mundina, sobre solar en la plaça Antonio Eximeno.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0018 - Sr. Mundina, sobre solars edificables Parc Central.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre l'estat de desenvolupament i execució del PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament d'una nova Unitat d'Execució en l'àmbit de San Miguel dels Reis.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el desenvolupament de la zona de la Marina de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre l'estat d'execució dels projectes del Pla Confiança en el barri del Cabanyal-Canyamelar i altres barris de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre l'estat d'execució del Pla ARRU en el barri del Cabanyal-Canyamelar i altres barris de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'estat d'execució dels projectes Edusi en el barri del Cabanyal-Canyamelar i altres zones de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la modificació puntual del PGOU 'Antiga fàbrica de tabacs'.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre plantes viàries.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre l'Informe de la Demarcació de Costas sobre la II Fase d'Al·legacions del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre les ajudes de lloguer a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre reurbanització del jardí de la plaça Calabuig.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre expropiació de parcel·les per a desenvolupar la UE-10 del PEPRI del Carmen.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0031 - Sr. Giner Corell, sobre llicència per al centre de salut de Malilla.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0032 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions en règim de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0033 - Sr. Giner Corell, sobre concurs per a l'adquisició d'habitatges a la ciutat de València, per a la seua incorporació al parc públic d'habitatges.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0034 - Sr. Giner Corell, sobre projecte d'obra d'habitatges públics finançats per la Generalitat al carrer Joaquín Ballester.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0035 - Sr. Giner Corell, sobre Programa Reviure 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0036 - Sr. Giner Corell, sobre llistes provisionals d'ajudes al lloguer convocatòria 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0037 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, a data 15 de novembre de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0038 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estan pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb el pressupost actual no executat en data de hui, de l'exercici 2020 pel Servei d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0039 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió que estan pendents de realització abans de finalitzar l'any o en fase de tramitació amb el pressupost actual no executat en data de hui, de l'exercici 2020 en els servicis de les Delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Manteniment d'Infraestructures i Gestió d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0040 - Sr. Giner Corell, sobre partides pressupostàries i assignació econòmica en el pressupost municipal 2021 per a desenvolupament dels acords de la Comissió de Reconstrucció aprovada en el ple del 7 de juliol a través dels serveis de l'Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0041 - Sr. Giner Corell, sobre instal·lació de nous bancs de mobiliari en diferents barris de València.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Primat Reig.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre els nous carrils bici compartits amb EMT/TAXI.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre les línies nocturnes d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre projecte d'aparcament intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre l'afectació del Covid19 en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre l'aparcament de vehicles en les Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la influència dels pressupostos de la ATMV en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre les mampares en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre les noves marquesines de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre la detecció de temperatura en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre pàrquings per a bicicletes i patinets.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre la futura línia 12 de tramvia.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre el projecte de transformació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre la guia de disseny per a la transformació sostenible.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés sobre el canal d'accés i els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés sobre el túnel passant i els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra sol·licitades i atorgades en els últims anys.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre accions desenvolupades per a solucionar la situació de la rotonda de la V-21 i la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre urbanització de l'entorn del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre protocol de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre components de comissions tècniques de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació i construcció del centre cívic de Patraix al carrer Salabert.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre tramitació de l'edifici de Pont de Fusta com a Bé de Rellevància Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Casas de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Ciutat Fallera.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre reglament o competències de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de l'Àrea Funcional número 17 de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre el PRI de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de l'Àrea Funcional número 4 de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0077 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Vara de Quart.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0078 - Sr. Estellés, sobre el PAI d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0079 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació del PAI de Malilla Sud PRR 7.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
0080 - Sr. Estellés, sobre reparcel·lació del PAI de Forn de Alcedo.
Expediente: O-89CIU-2020-000321-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0081 - Resposta del Servei de Planejament, a la moció presentada en la sessió de 25 de maig de 2020 pel Sr. Estellés del Grup Municipal Ciutadans, sobre desenvolupament de la Unitat d'Execució en el barri de Saïdia.
Expediente: O-56192-2020-000008-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0082 - El Sr. Mundina prega que es corregisca el soroll que produeix una trapa de clavegueram al carrer de la Mar.
Quedar assabentat
0083 - El Sr. Mundina indica, en relació amb la moció tractada en la passada Comissió sobre reordenació del trànsit a l'entorn de la Finca de Ferro, que s'han traslladat diverses parades de l'EMT al carrer Rafal de Sant Pau, per la qual cosa pregunta si es quedaran allí de manera definitiva.
Contestada