2020-11-12 - València

null 2020-11-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
12-11-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 12-11-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica de data 12 de novembre de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000011-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'octubre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Autoritzar l'afecció de les palmeres monumentals en la parcel·la de propietat municipal situada entre els carrers Ángel de Villena, Bomber Ramón Duart, Antonio Ferrandis (actor) i unes altres, com a conseqüència de la construcció i explotació d'un pavelló esportiu multiusos.
Expediente: E-04001-2020-000769-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa l'aprovació de la proposta de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal de data 25 de febrer de 2020 relativa a la Compra Pública Alimentària.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (novembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genòmics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València. (novembre)
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Embarcador Gola de Puchol"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Retirat
0009 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'impuls del mecenatge mediambiental"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'execució de zona verda a Natzaret"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "Moció que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Millores en la xarxa de clavegueram"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Rebutjat
0012 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Nova ordenança municipal sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000324-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Contaminació acústica"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Campanya de conscienciació sobre l'ús de les masquereta ""Utilitza-la Cuida'ns"""".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Estat del tractament de plagues en el Pont de les Flors"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Presa de mesures davant l'expansió del COVID-19 a la Ciutat"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'estudi d'ordenació i sanejament de l'Horta Sud i construcció d'una nova EDAR"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'ampliació de les boques dels contenidors de paper-cartó als carrers dels Barris i Pedanies de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla de Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis amb la Generalitat Valenciana"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Indicadors de pobresa energètica"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Consum d'energia en els edificis públics"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Projectes enfront del Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Activitats clíniques del Centre d'Acollida Avifauna Urbana i Animals Exòtics de Natzaret"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Activitats clíniques del Nucli Zoològic Municipal de Benimàmet"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Entrades i eixides d'animals en el Centre d'Acolliment de fauna exòtica i avifauna"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Inspeccions veterinàries de la Secció de Benestar Animal"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Neteja d'embornals davant episodis de tempestes i gota freda"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Planificació econòmica general del servei de neteja i recollida de residus"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Recollida de residus a les platges durant 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Recollida de residus sòlids i selectiva durant 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Servici de retirada d'estris i incidències"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Clos i neteja de solars durant 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Mesures enfront de fenòmens de tempestes i gota freda"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Recollida i destí de la palla de l'arròs"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a les ""Aigües pluvials a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Alleujaments en la EDAR de Pinedo d'octubre a novembre 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Instal·lació de reixetes anti-embossos en embornals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Rutes i Itineraris al Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: O-89CIU-2020-000309-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativas al ""EDAR del Perellonet"".
Expediente: O-89CIU-2020-000312-00 - Contestada
0039 - PRECS I PREGUNTES
MOCIÓ URGENT
0040 - "Moció urgent que presenta la Sra. Mª. José Catalá Verdet i el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al ""Reforç de neteja a Montolivet"".
Expediente: O-89POP-2020-000109-00 - Aprovada proposta alternativa