2020-11-11 - València

null 2020-11-11

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
11-11-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 d'octubre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2020-002858-00 - Aprovat
0003 - Proposta del Capitol 1 del Pressupost del exercici 2021.
Expediente: E-01101-2020-003232-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - "Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'retirada de fanals de bàculs de carretera de carrers i places"".
Expediente: O-89CIU-2020-000316-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "Moció subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'purificadors d'aire amb filtre HEPA"".
Expediente: O-89CIU-2020-000325-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "Moció subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal VOX, sobre 'Torns de teletreball i realització de test PCR"".
Expediente: O-89VOX-2020-000047-00 - Rebutjat
0007 - "Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, per a ""que amb caràcter de urgència, en el àmbit de la taula general, s'analitze, modifique o ajuste si és necessari, aquells horaris especials el personal dels quals fa tasques no susceptibles de teletreball al objecte d'establir torns i mesures preventives que delimiten la disseminació d'un possible contagi i definsquen amb claredat la traçabilitat dels casos que pogueran sorgir en un futur"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Rebutjat
0008 - "Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""ampliació de dades e informació a recaptar per l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament, en relació amb l'excepcional crisi generada por la Covid"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0009 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""renovació d'enllumenat en cinc punts de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000314-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""nou Pla IDAE III"".
Expediente: O-89CIU-2020-000314-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""la licitació del contracte d'enllumenat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000314-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""els casos de COVID-19 en la policia local i les proves realitzades"".
Expediente: O-89CIU-2020-000314-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""material de protecció anti Covid-19 per a la plantilla de la Policia Local de València i la plantilla del Cos de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2020-000314-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reglament Teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oficina de Estadística"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'expedients sancionadors. Servici Central del Procediment Sancionador. Secció Primera"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'expedients sancionadors. Servici Central del Procediment Sancionador. Secció Segona"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'expedients sancionadors. Servici Central del Procediment Sancionador. Secció Tercera"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'expedients sancionadors. Servici Central del Procediment Sancionador. Secció Quarta"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'expedients sancionadors. Servici Central del Procediment Sancionador. Secció Quinta"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'pressupuost total de las places vacants de la plantilla orgànica en el Capítol I del pressupost municipal 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0022 - "Pregunta suscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grupo Municipal Popular, sobre 'llocs en els quals s'ha acordat la revisió dels complements en la negociació del capítol I del pressupost municipal 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0023 - "Pregunta suscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grupo Municipal Popular, sobre 'Complement de la carrera professional"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'previsió de major despesa per a noves incorporacions d'alts càrrecs (coordinadors i directors generals) de l'Ajuntament de València en el 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de Productivitat"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'assignació pressupostària en el Capítol I del pressupost municipal 2021 per a primes d'indemnització jubilació anticipada article 61 de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'previsió de dotació pressupostària capítol I 2021 per a noves incorporacions de places de l'oferta empre públic del 2016, 2017, 2018 i 2019. Places vacants de prefectures i futures jubilacions forçoses 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de nova creació en Capítol I 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'altres conceptes retributius del Capítol I del pressupost municipal 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'assignació pressupostària en el Capítol I del pressupost municipal 2021 per a subvencions d'acció social recollides en el capítol V de l'acord laboral""
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'cost total assignat en el Capítol I del 2021 per a la plantilla ocupada"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'quantitat total del romanent del Capítol I del 2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'empleats municipals que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servei a través del teletreball"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0034 - "Pregunta suscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grupo Municipal Popular, sobre ""empleats municipals Positius de COVID-19 i en quarantena preventiva"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000107-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la distribució de màscares subministrades pel Govern Central a municipis amb més de 20.000 habitants"".
Expediente: O-89CIU-2020-000318-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per el Sr. Francisco Javier Copovi Carión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les borses de treball especifiques en les figures professionals de Serveis Socials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000318-00 - Contestada
0038 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'prefectures de servei i de secció"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0040 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les noves mesures d'organització del treball davant l'evolució de la pandèmia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0041 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Jubilacions 2019,2020 i 2021"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0042 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre d'assessors (personal eventual) que correspon a cada Grup Polític Municipal""
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0043 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0044 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'proves PCR"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0045 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la Negociació de l'Acord Laboral"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0046 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la falta de personal subaltern en diferents serveis""
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
0047 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les bases per a la constitució d'una bossa de personal mestre d'Educació Primària"".
Expediente: O-89CIU-2020-000317-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-