2020-11-02 - València

null 2020-11-02

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
02-11-2020
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 5 d'octubre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 de setembre al 15 d'octubre de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000752-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0003 - "Prec ""in voce"" presentat per la Sra. Rocío Gil Uncio, regidora del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a les queixes presentades per l'App.
Quedar assabentat