2020-10-26 - València

null 2020-10-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
26-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 26 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 d'octubre de 2020.
Aprovat
0002 - Dona compte de les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat correponent als mesos de novembre i desembre de 2020.
Expediente: E-00406-2020-000005-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació puntual del PGOU, sobre usos permesos en peces habitables sota rasant.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0004 - Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 2 d'octubre de 2020 sobre l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució B del PEPRI DEL MERCAT.
Expediente: E-03502-2012-000027-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Mundina, sobre adequació del semàfor en la pedania del Palmar.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Mundina, sobre reobertura aparcament avd. Oest-Parcent.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Rebutjat
0007 - Srs. Giner Grima, Estellés Escorihuela y Pardo Galdón, sobre llocs de flors plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000282-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Srs. Giner Grima i Estellés Escorihuela, sobre cessió de l'edifici de Correus per a ús cívic i de la innovació.
Expediente: O-89CIU-2020-000304-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre petició de cessió de l'antiga estació del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000307-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre realització de IEE en edificis amb immobles de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000307-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat de València i Pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000307-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Montáñez, sobre estacionament centre València.
Expediente: O-89VOX-2020-000043-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Mundina, sobre convocatòria concurs públic per al nomenament del Director-Gerent d'EMT València.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Mundina, sobre declaració de l'antic depòsit de Gas Lebón com BRL.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Aprovat
0015 - Sr. Mundina, sobre molèsties a l'entorn de la Finca de Ferro.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0016 - Sr. Estellés, sobre préstec ICO destinat a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la xarxa de recàrrega en via pública.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre proposta d'inclusió de la nova subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre els tràmits per a formalitzar el Conveni de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre obres al carrer Quevedo i zona pròxima a la plaça de la Verge cantonada amb el carrer Cavallers.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre personal adscrit al Servei d'Inspecció Municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre resolució de la Demarcació de Costas.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la planta viària de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la situació de la construcció del Centre Cívic en Patraix.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre resolució del contracte amb l'adjudicatària de la construcció del Centre Cívic en el barri de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la situació de la construcció del Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el projecte de transformació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre reajustament en el contracte per a la redacció del projecte d'execució de la construcció d'un Centre Social Cultural en Malilla.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el manual de conversions en zona de vianants blanes i la transformació de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les ordenances en matèria de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre propietat de ximeneres industrials protegides.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre la futura línia 12 de tramvia.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre actuacions en el complex del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0037 - Sr Estellés, sobre la Guia d'Actuacions Flexibles.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la concessió del pàrquing de Neptú.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0040 - Sr. Mundina, sobre bescanviador en la plaça de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0041 - Sr. Mundina, sobre funcionament de la nova línea C-1 EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0042 - Sr. Mundina, sobre préstec de 27'2 millons d'euros a l' EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0043 - Sr. Mundina, sobre sentència dictada per l'Alt Tribunal de la Regió Administrativa Especial d'Hong Kong.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre el protocol a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la detecció de temperatura en les noves marquesines EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre la futura Residència d'Estudiants en el barri de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre actualització del Catàleg de Protecció de Conjunts Rurals i Urbans, edificis, espècies arbòries, jardins i àrees arqueològiques del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la resolució del Síndic de Greuges davant l'assumpte de Penyaroja.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres en tràmit corresponents als anys 2020 i anteriors en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre la situació de la Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre assignació de tècnic i atenció presencial dels expedients de llicències d'obres de nova planta oberts en el primer semestre del 2020 en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre els panells solars de les noves marquesines de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre els terminis de les obres de la plaça de la Reina i petició comerciants.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre atenció presencial amb tècnic municipal en els expedients de llicències d'obres que no siguen de nova planta oberts en el primer semestre del 2020 en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre reajustament d'anualitats en les obres de l'edifici de l'antic setrill de Marchalenes.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre número total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 d'octubre de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social i unitats familiars de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre llicències tramitades sobre la base del decret 62/2020 de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre la licitació de les obres en la plaça de Bruixes i Sants Joans i altres.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0060 - Sr. Giner Corell, sobre obres d'inversió en via pública i d'infraestructures, realitzades en l'anys 2019 i 2020 en els barris de Mestalla, Sant Llorens, Trinitat, La Bega Baixa, Pla del Remei, Albors, Les Tendetes i C. Arts i les Ciències.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre les mampares en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000278-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions d'expropiacions en execució, pendents d'executar, o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0063 - Sr. Giner Corell, sobre pressupost executat a data 15 d'octubre de 2020 en els Serveis de Projectes Urbans, Obres d'Infraestructura, i Coordinació Obres Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges públics de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre situació actual del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre solar que alberga les runes de l'antiga fàbrica de llet El Prado pròxim als campus del politècnic i tarongers.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre condicionament de la Torre Miramar.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre reurbanització del carrer Lluís Despuig.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0069 - Sr. Mundina, sobre PAI Benimaclet Est.
Expediente: O-89POP-2020-000102-00 - Contestada
0069 - PRECS I PREGUNTES.
0070 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina Gómez prega en relació amb la conversió en zona de vianants de la plaça de Sant Agustí, que s'estudie la ubicació de determinades jardineres, que poden representar un perill per a la circulació per la seua proximitat a la zona de trànsit de vehicles.
Quedar assabentat
SECRETARIA.
0071 - Proposa autoritzar la participació a distància dels Srs. Montáñez Valenzuela i Ramón Álvarez.
Expediente: O-56192-2020-000006-00 - Aprovat