2020-10-22 - València

null 2020-10-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
22-10-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB. EMER. CLIMÁTICA DE 22-10-2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de setembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Quedar assabentat de les dates de celebració de les sessions de novembre i desembre de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000010-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitación de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (octubre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte dels treballs del Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges (octubre).
Expediente: E-02610-2020-000485-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis efectuades per Global Omnium del contingut del COVID-19 en aigües residuals de la xarxa de sanejament de la ciutat de València (octubre).
Quedar assabentat
MOCIONS
0007 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Plaça de l'Esglèsia de Campanar"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Aprovat
0008 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Millora del manteniment de jardins verticals"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Tribut a morts en la Guerra de Cuba en el Cementeri del Grau"".
Expediente: O-89CIU-2020-000298-00 - Rebutjat
0010 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Contracta per a construir nínxols en els cementeris municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000298-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Platja Canina"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Contaminació Acústica"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Platges"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Efectes de la Borrasca Alex"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'elaboració del Pla d'Agricultures Urbanes de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Cicle integral"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'anàlisi aigües residuals a València"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Emissions C02"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla de subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis amb la Generalitat Valenciana"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'eficiència energètica"".
Expediente: O-89POP-2020-000100-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Contenidors de recollida selectiva de residus amb sensors"".
Expediente: O-89CIU-2020-000280-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Servici de recollida d'animals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000280-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de les palmeres dels dos jardins situats al carrer Alqueria de Bellver"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de l'arbratge en la Plaça Tossal del Rei"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de l'arbratge en la Avda. Doctor Waksman"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Alleujaments en la EDAR de Pinedo de setembre a octubre 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Biodiversitat en els escocells de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Seguiment del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de València 2050"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Manteniment del futur bosquet sostenible en el barri de Ciutat Fallera"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Conservació de la zona afectada de la Devesa en l'incendi d'agost de 2015"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Jocs infantils en la zona enjardinada de l'Avda. de la Plata"".
Expediente: O-89CIU-2020-000275-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'us i utilitat de l'app ComfortUP!"".
Expediente: O-89CIU-2020-000276-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES