2020-10-05 - València

null 2020-10-05

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
05-10-2020
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 14 de setembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA. Fixar el calendari des mesos de novembre i desembre de la Comissió per la modificació del règim de sessions del Ple (Acord Ple 24-09-2020).
Expediente: O-05656-2020-000005-00 - Aprovat
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 de juliol al 15 d'agost de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000645-00 - Quedar assabentat
0004 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 d'agost al 15 de setembre de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000674-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES
0005 - Prec 'in voce' presentat per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, Regidora del Grup Popular, sobre els rangs dels informes.
Quedar assabentat