2020-09-21 - València

null 2020-09-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
21-09-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de juliol de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa a la reserva d'aparcaments en l'avinguda Primat Reig núm. 177.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Aprovat
0003 - "Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València relativa al grup d'habitatges ""San Jerónimo"" situada en la plaça Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - Proposa l'Extinció de mutu acord del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i el Llevant Unió Esportiva S. A. D., per a la reordenació urbanística dels terrenys on se situa l'actual Estadi 'Ciutat de València'.
Expediente: E-03A01-2020-000025-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Sr. Estellés, sobre redacció de l'informe pendent per Mobilitat Sostenible per a les Delegacions de Domini Públic i Hisenda en relació als vehicles de mobilitat personal.
Expediente: O-89CIU-2020-000223-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Giner Corell, sobre impulsar amb urgéncia l'aprovació abans de finalitzar l'any 2020 de la guia técnica per a actuacions de reurbanizació flexible en València.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Aprovat
0007 - Sr. Estellés, sobre urbanització d'una plaça en el barri de Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2020-000260-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre actuacions de pavimentat de calçades per a 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000260-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre millora de les condicions higienico-sanitàries a bord dels autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000260-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre difusió i promoció de troballes arqueològiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000260-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre zona verda i equipament públic en solar del carrer Murta.
Expediente: O-89CIU-2020-000260-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Mundina, sobre adequació del semàfor en la pedania del Palmar.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Sobre la mesa
0013 - Sr. Mundina, sobre reobertura aparcament avd. Oest-Parcent.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Sobre la mesa
PREGUNTES.
0014 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el pacte per la mobilitat a València.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el manual de conversions en zona de vianants blanes i la transformació de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre el nombre de vehicles històrics i places d'aparcament lliure de superfície a la ciutat de València
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el projecte de transformació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0020 - Sobre la segona fase d'actuació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la setmana de la mobilitat 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre Cargreen.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre les obres del carrer Quevedo.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'ús de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre possibles mobilitzacions en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre carregadors per a vehicles elèctrics a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés. sobre acords de tarifes als pàrquings.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés. sobre la reactivació del servei de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre l'ORA i els vehicles zero emissions.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre les obres en les zones per als vianants.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el 'Pla Respira'.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre els embossos en la gran via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el Pla Director de la Bicicleta i l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la situació del trànsit en el col·legi de La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre la línia EMT C1 i les línies afectades pels canvis en la plaça de l'Ajuntament i carrers adjacents.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre les línies EMT 24 i 25.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre carrils bici a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre mesures anti COVID-19 de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre el Conveni de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre enfonsaments en calçades zones centres històrics.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre situació d'obres sense llicència en el barri del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre guia d'actuacions flexibles.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre estat i informes de la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre les al·legacions a la II exposició pública del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el model de fitxa d'elements patrimonials.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre avantprojecte o projecte de tancament del túnel de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre solar del barri de San Isidro del Carrer Arquitecte Segura de Lago.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre realització d'Informes d'Avaluació de l'Edifici (IEE) en immobles de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre concessió d'ajudes municipals al lloguer d'habitatges 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre ús provisional de diversos solars com a aparcament.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre pressupost executat a data 15 de setembre de 2020 en els Serveis Projectes Urbans, Obres d'Infraestructura, i Coordinació Obres Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'habitatges i de locals arrendats per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'habitatges de propietat municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre modificació de crèdit en la partida econòmica 15100 62100 expropiacions GC330 serv. Gestió Urbanística.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de declaració responsable de llicències d'obres oberts en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre compliment dels compromisos d'implantar un sistema més eficaç en la tramitació electrònica i ampliació de recursos dels serveis de llicències, inclosos en l'acord marc per a la recuperació i reconstrucció de la Ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre rehabilitació del bloc Stella Maris a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0060 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions en urbanisme tàctic per a agilitar intervencions que milloren la seguretat en col·legis municipals i públics de la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre els huit solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el finançament del transport públic col·lectiu a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre l'estat d'execució dels projectes en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre la subestació de Patráix.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre els llocs de flors en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre plans especials relatius a àrees funcionals en tramitació i previstos per a 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra sol·licitades i atorgades cada any.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre obres al carrer Ricardo Micó.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre generació de 'espais matalàs' en els accessos dels centres escolars.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre la reforma de la plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre la integració tarifària.
Expediente: O-89CIU-2020-000245-00 - Contestada
0073 - Sr. Mundina, sobre préstec de 27'2 milions d'euros a l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0074 - Sr. Mundina, sobre carril bici grans vies Ramón y Cajal i Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0075 - Sr. Mundina, sobre obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0076 - Sr. Mundina, sobre habitatges municipals buits a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0077 - Sr. Mundina, sobre desplaçaments amb bici a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0078 - Sr. Mundina, sobre compliment resolució Consell de Transparència per al lliurament de documentació de l'EMT València.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
0079 - Sr. Mundina, sobre protecció treballadors de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000081-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0080 - Resposta del Servei de Patrimoni, a la moció presentada en la sessió de 27 de juliol de 2020 pel Sr. Estellés Escorihuela del Grup Municipal Ciutadans, sobre inversions i equipaments en el barri de San Isidro.
Expediente: O-56192-2020-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0081 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell pregunta quin tràmit se li va donar a la 'Guia tècnica per a actuacions de reurbanització flexible' i si hi haurà algun tipus de tràmit de participació ciutadana.
Contestada
0082 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta pel projecte de construcció d'un edifici municipal d'unes 100 habitatges de protecció pública en el Sector Quatre Carreres.
Contestada