2020-09-18 - València

null 2020-09-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
18-09-2020
Hora:
13:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URB. EMER. CLIMÁTICA DE 18-9-2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'ecologia urbana, emergència climàtica de data 18 de setembre de 2020.
Expediente: O-56194-2020-000009-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de juliol de 2020.
Aprovat
0003 - SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE. Proposa quedar assabentat de la incorporació del regidor Sr. Borja Jesús Sanjuán Roca com a vocal suplent en la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica.
Expediente: O-56194-2020-000008-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe Meses de Treballs ZAS (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa estimar el recurs de reposició i declarar la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de València de data 30 de juliol de 2020.
Expediente: E-02350-2020-000032-00 - Aprovat
0007 - "CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar els Estatuts del ''Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible"" Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02350-2020-000041-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a les ""Inversions i millores en les platges del sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja i clausura de l'abocador a la Font d'En Corts"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Aprovat
0010 - "Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Neteja i posada en valor de l'antic depòsit de Gas Lebón"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Quedar assabentat
0011 - "Moció que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les ""Zones delimitades per a mascotes al parc de la Devesa-El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2020-000243-00 - Rebutjat
0012 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Poda i cures de l'arbratge al carrer Colón de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000233-00 - Retirat
0013 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Poda en la zona de carril bici de l'Avinguda Germans Maristes de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000233-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - "Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, relativa a ""L'elaboració d'un Pla Director de l'Arbratge de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000233-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - "Moció que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Inspecció i neteja del solar del carrer Pintor Maella"".
Expediente: O-89CIU-2020-000251-00 - Retirat
0016 - "Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relativa a la ""Inclusió de personatge il·lustre en el Museu del silenci"".
Expediente: O-89VOX-2020-000030-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Platges Sud"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Platges Nord"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Contaminació acústica"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Mesa Seguiment ZAS del Carme"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativas a la ""Campanya ""Circula la teua llanda al groc"""".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'anàlisi d'aigües residuals a València"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Aparells d'exercici biosaludable"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Reubicació de contenidors en la via pública"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Terminis d'execució i finançament dels set depòsits de tempestes projectats"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Horts urbans"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Vehicles de recollida de residus sòlids"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Nous lavabos públics al Jardí del Túria"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Benestar animal"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla de Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis amb la Generalitat Valenciana"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Projecte 50/50"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'execució d'inversions"".
Expediente: O-89POP-2020-000083-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a la ""Gestió del servici de gestió sostenible de residus i neteja de l'espai públic en la zona sud"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Gestió del servici de gestió sostenible de residus i neteja de l'espai públic en la zona nord"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Gestió del servici de gestió sostenible de residus i neteja de l'espai públic en la zona 3"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Canvis en la programació de desescalada de neteja i recollida de residus per la COVID19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació dels solars en Camins al Grau"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a les ""Zones d'esplai per a mascotes"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Terrenys per a futures ampliacions de cementeris municipals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000229-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat del Parc de la Rambleta"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Contractes per a la reforma i posada en valor de l'Embarcador de la Gola de Pujol"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de la zona enjardinada de la plaça Mestre Ripoll"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de la zona incendiada en Massarrojos després dels focs artificials del 23 de juliol"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de l'arbratge al carrer Batxiller"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat de l'arbratge i jardins pròxims a la Ciutat de la Justícia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Actuacions en la massa forestal per a la prevenció d'incendis a la Devesa-El Saler"".
Expediente: O-89CIU-2020-000232-00 - Contestada
0047 - "Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació davant la sentència del TSJCV en matèria de contaminació acústica en el barri de Russafa"".
Expediente: O-89CIU-2020-000230-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0048 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la ""Implentació dels contenidors illa en les pedanies i en zones de la Ciutat"".
Quedar assabentat
0049 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el ""Tancament dels jocs infantils"".
Contestada
0050 - "Pregunta formulada ""in voce"" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre ""L'escrit del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) relatiu al tancament de jocs infantils"".
Contestada
0051 - DELEGACIÓ DE PLATGES. Donar compte dels treballs del Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges (setembre).
Quedar assabentat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis efectuades per Global Omnium del contingut del COVID-19 en aigües residuals de la xarxa de sanejament de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2020-000408-00 - Quedar assabentat