2020-09-14 - València

null 2020-09-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
14-09-2020
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
ORDINARIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 29 de juny de 2020.
Aprovat
0002 - SECRETARIA. Quedar assabentat del Acord Ple de 30-07-2020, de la modificació en la composició de la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació, proposta pel Grup Mpal. Socialista, en el sentit de designar vocal titular a Borja Jesús Sanjuán Roca.
Expediente: O-05656-2020-000004-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 de juny al 15 de juliol de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2020-000596-00 - Quedar assabentat
0004 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'Informe especial d'actuacions relacionades amb el COVID 19.
Expediente: E-00911-2020-000597-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTA
0005 - "Pregunta que presenta Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre #AppValencia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000231-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0006 - "Prec ""in voce"" presentat per la Sra. M. José Ferrer San Segundo, regidora del Grupo Municipal Popular, relatiu al percentatge en l'informe de resposta.
Quedar assabentat
0007 - Proposta 'in voce' de la Presidència de modificar l'horari de celebració de la Comissió Permanent de Suggeriments i Reclamacions. Observatori de Contractació.
Aprovat