2020-07-27 - València

null 2020-07-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-07-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27/07/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 19 de juny de 2020
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes
Expediente: E-02701-2019-000640-00 - Aprovat
0003 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre
Expediente: E-05501-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0004 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2020
Expediente: E-04302-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0005 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
0006 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
0007 - TRESORER.- Informe 2n trimestre 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
Expediente: E-04906-2020-000012-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la xarxa 'Volveremos si tu vuelves'
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme idiomàtic
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre exoneració de la Taxa de mercats municipals
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el fons social extraordinari
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el IBI
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme de creuers
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Visit València
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pla d'estímul turístic
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre emprenedoria innovadora
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Webit
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre campanya de reactivació i posada en valor del comerç local
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre campanyes extraordinàries d'ajudes directes amb motiu del COVID 19
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre denúncies de plagues en camps, males herbes i robatoris en l'àmbit de la Pedania de La Punta
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la coberta verda en el centre municipal d'activitats de persones majors de Benicalap
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre venda no sedentària a Castellar-Oliveral
Expediente: O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre pals d'informació turística en esglésies del Cabanyal i Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000207-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les despeses compromeses per a 2021
Expediente: O-89CIU-2020-000207-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la promoció turística
Expediente: O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els rebrots del COVID-19 i el turisme
Expediente: O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la connectivitat aèria
Expediente: O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat del Palau de Congressos
Expediente: O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
0031 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0032 - GABINET D'ALCALDIA.- Donar compte de l'informe resum del control intern de l'ajuntament de València exercici 2019
Expediente: E-00201-2020-000016-00 - Quedar assabentat
0033 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
Expediente: E-05501-2020-000029-00 - Aprovat
0034 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 15a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020
Expediente: E-05501-2020-000030-00 - Aprovat
0035 - Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al sector de la floricultura i les floristeries
Expediente: O-89CIU-2020-000220-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció urgent que presenta el Vicepresident Primer de la Comissió, Sr. Carlos Galiana Llorens, sobre elecció de la presidència de la Comissió
Aprovat