2020-07-22 - València

null 2020-07-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
22-07-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 17 de juny de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE PERSONAL
0002 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada a temps parcial.
Expediente: E-01101-2020-002119-00 - Aprovat
0003 - Aprovar la primera modificación de Plantilla 2020.
Expediente: E-01101-2020-001632-00 - Aprovat
0004 - Nomenament del Coordinador General de l'Àrea de Gestió de Recursos.
Expediente: E-01101-2020-002152-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIÓ
0005 - "Moció que presenta el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, per a ""què el personal que va garantir els servicis essencials durant l'estat d'alarma, puga disposa d'un ""Bono menú"", per a disfrutar-ho amb la seua família en qualsevol dels bars o restaurants de la nostra ciutat, que servisca com a xicotet reconeiximent a la seua professionalitat i exemplaritat al mateix temps que amb la iniciativa s'ajude al sector de l'hostería per a despegar en l'actual fase Post Covid"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0006 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Informació contractes d'emergència dels previstos en l'artícle 16 de del Reial Decret-lley 7/2020, de 12 de març"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Protocol d'actuació per a la realització de proves diagnòstiques del COVID-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sistemes d'aire condicionat a serveis i dependències municipals (Comité Seguretat 01.07)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Entrada de nou personal al servei Benestar Social (Comité Seguretat 01.07)""
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Avaluació llocs de treball realitzades pel Servei de Prevenció i els delegats i delegades de Prevenció (Comité Seguretat 01.07)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Auriculars telefònics; riscos psicosocials Benestar Social (Comité Seguretat 01.07)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Serveis municipals atesos per cita prèvia"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre protocol de teletreball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre el repartiment de màscara tipus FFP2 a tot el personal dels serveis essencials i no essencials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre el personal contagiat o en quarantena de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre l'organització per a continuar l'activitat municipal en època estival"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre estalvi en els subministraments"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Proves diagnòstiques per a detecció del COVID"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Control d'accés a de la ciutadania al Registre Municipal de Tabacalera i *GTI són pèssimes (Comité Seguretat 01.07)"".
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre la RPT""
Expediente: O-89CIU-2020-000198-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre els efectius policials en comissió de serveis i interins"".
Expediente: O-89CIU-2020-000197-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre els bombers en comissió de serveis i interins en el Cos de Bombers"".
Expediente: O-89CIU-2020-000197-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre execució del contracte de manteniment i conservació de cementeris"".
Expediente: O-89CIU-2020-000200-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Indemnització jubilació anticipada primer semestre 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el capítol I del pressupost municipal 2020 i que estan en tràmit o està previst que seran ocupades en els pròxims mesos"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis extraordinaris realitzats en els servicis de Policia Local i Bombers desde el 1 de Gener al 15 de Juliol de 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses de personal primer semestre 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Anàlisi i mostres microbiològiques dels conductes i equips de climatització per a protegir la salut i seguretat de tots els empleats municipals"". .
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Avaluació de risc enfront del contagi COVID-19 en diferents serveis de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos de maig i juny 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament subvenciones sanitàries"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nomenament comisió de serveis de personal funcionari de altres administracions"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Ús de cotxe oficial i conductor per regidors de la corporació als mesos d'abril, maig i juny 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de baixa al Servici de Benestar Social i Integració"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pla Edificant. CEIP 106"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pla Edificant. IES 41 Patraix"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0038 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Fases 2 y 3. Pla Edificant"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pla Edificant. CEIP Sant Àngel de la Guarda"".
Expediente: O-89POP-2020-000070-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0040 - Per unanimitat, a proposta de la Presidenta, la Comissió lamenta la defunció del Sr. Ramón Vilar Zanón, transmetent les seues condolences a la família.